Geschiedenis
 
Ut begon u zo erreges voor 11 jaar trug. We hadden toen nog geen poete, en wiste eigelik niet wat aan ons was.
Toen hebben we ons opgepakt en deden we de Sjansmarietjes oprichtte...En in 1992 was ut dan zowijd, we hadde ut bes op de nerruve, en ook wel wat floep,toen in
 die optoch toen.Toen nog daarna, weetjewel, toen deden we ook nog vaker meelopen voor de sjpas, en dan snachs, dan richtig op sjiep, owiŽ keeŽl, toen hebbe we vaak wat daarheen gemaakt.
Onder kun je je de foto's bekijke, wah.
 
Joen, die is een professsor,die. Is al lid van sinds we bestaan, heeft een paar jaar niet meegedaan want toen heeft ze zich late bezwangere...ook nog door zo'n richtige hollender. Heeft nou wel weer tijd om af te komen met die dagen. Doet veel voor de vereniging, want die doet veel computere, en ken daar veel van. (RESERVE-LID.)
 
Sjors, die heeft de kop los maar der wel altijd zin voor..Daar doe je je kapot mee lache..Die schud ons meestal na de optoch een tas koffie in, en dan piefe we der ook nog ene...doet graag sjoenkele. (Notulist en president)
 
Herman, ja wat die allemaal zegt en doet kloemele, dat sjlaat soms echt nerges op...wel kamau in de zak..En die navel van der, die is zo groot wie de tweede fornuisring, want die deed eerst eens ut vaandel drage,, maar dat was opeens sjloes. (Verainsekel.)
 
Sjeuf, ja die is niet grootgetrokke in heerle, maar wel een echte sjnep. Daar zijn we toen eens tegenopgelope,weet je. Dus die was der eerstens niet bij, wah. Maar weet je wat ut is he, ut is bes een goeie blutsj, maar voor een paar jaar trug is ze eens met ut verenigingsvaandel de verkeerde kant in de optocht getrammpeld.( toen hadde we der van gif bijna ene gerete) Maar ja, dat heeft op zich niks op zich, weet je. (Public relations)
 
Mannie, ja dat is zo'n kleine kroddel he, wat die me allemaal paraat maakt,ja, die houdt ook wel de sjwung drin. En die werkt als gifmengster..En af en toe heeft die un beurs van uieleer...Maar die ziet der nog richtig jonk uit, die,dus dat is ook onze jeugdprins (en fenningvutser)
 
Boyke, ja die heeft ech een sjunne kop, maar die kan der ook niks voor dat ze van de Mill-Hill is, dus krijg daar maar geen zeik mee..Maar ja, als we ons dan errugens ene wille gaan pitsje, dan laate we Boyke voorerop lope,als die kastelein aan de teek aan gezichscontrole doet..(oppermarietje)
 
Ja en dan hebbe we nog links en rechs wat poete gekrege, maar toen hebbe we gezeg,als ze wat ligge te zevere en alleen maar wille meegaan voor sjips enne zoiets te sjloeke, dan kunne ze ons wat.
Ja de eerste twee derbei zijn de poete van Herman ochŤrm,
Trautje, ech wat gevreks voor te zien, maar dei moet je ook altijd de wacht aanzegge
Funs, ja die, daar is wat dertusse gekome wah...
 

 

Onze jeugd

De meeste wete ut niet maar we zijn al verrekdes lang dansmariekes.
Toen we nog baby waren, krege we al zo'n muziekdoosje met de Radetsky-mars drin...
En toen hebbe we richtig veel moete traine, met de sjpagaat enne zo. En als we dan eens niet wouwe, owiŽ, daar hoefde je niet mee op huis aan te kome...
Ja toen hebbe een paar van ons, bij zo'n sjiegiater moete lope. Maar ja, op ut laatst deden we toch graag Sjansmarietje zijn.
Dan zie je hier de foto van ongeveer 1980, we zijn allemaal bijeen gebleve, alleen die zesde van rechts, en die zesde van links, die niet meer. Ja we hadde toen zo'n trainer, en die wouw niet zo'n miesjmasj.

Sjansmarietjes verzoekje

 
Nou wouwe we een ech dat die koel- en duivepiete van ons eens niet meer doen vrage;
wat nou eigelik loos is,
hoe laat we op huis aan gaan,
waar of we de kaassjaaf weg hebbe geleg,
zegge dat de kindere joenke,
wat of we ete,
 en ook geen andere bleude vrage meer stelle, want volges mij dien jullie ut
 gewoon extra om ons wat op te reege. Maar eigelijk is ons dat toch schijt egaal,
want jullie krijg ut toch allemaal niet mee...
 
Prijsvraag

doe uns de foto goed bekijke.

                                                welleke batse hoore bij wiem?
                                                Un tipje van de sluier lichtte we wel op wah,Sjeuf deed zich die
                                                avond de duive melleke en Herman had toen de nachtsjiech, die
                                                is altijd aan ut sjravele..